SLUŽBY

Rezanie betónu

Rezanie a vŕtanie do betónu resp. železobetónu pre vytvorenie rôznych otvorov, priechodov či iných rezov.

Rezanie panelov

Rezanie panelov resp. rezanie do panelu pre vytvorenie rôznych otvorov či priechodov v panelových domoch.

Vyrezávanie otvorov

Vyrezávanie a vŕtanie otvorov do akéhokoľvek stavebného materiálu pre široké možnosti využitia.

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie resp. vŕtanie do jadra pre vytvorenie rôznych otvorov cez jadro bytového domu.

Výstuže

Realizácia rôznych výstuh a zpevnení s použitím najkvalitnejších materiálov za najlepšie ceny.

Chemické kotvenie

Realizujeme rýchle chemické kotvenie  s vysokou pevnosťou pre ukotvenie tyčí, pätiek, zábradlí a pod. do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod. 

Kanalizačné prípojky

Realizujeme aj vytváranie nových či prerábanie starých kanalizačných prípojok.

Búracie práce

Zabezpečujeme aj ručné búranie nosných a nenosných stien, betónových plotov, menších stavieb, vybúranie okien, dverí, múrov a pod. Vrátane odvozu a likvidácie sute.

Zabezpečíme aj statický posudok !