GALÉRIA

Rezanie panelov a muriva

Rezanie betónu a otvorov

Kanalizačné prípojky a iné stav. práce

Búracie práce a odvoz sute